İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TRABZON VE RİZE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİMİZ ZİYARET EDİLDİ
26 Ekim 2015

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK, Bakanlığımızda yürütülmekte olan İç Kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını yerinde incelemek, İl Müdürlüklerimizin her konuda ki görüş ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği genel ziyaretlerde, bu kez Trabzon ve Rize İl Müdürlüklerimiz ziyaret edildi.

Strateji Geliştirme Başkanı Sadi KIZIK, Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin temellerinin atılmasına büyük katkı sağladığı,  her iki Sistemin uyumlaştırılarak aşamalı olarak  İç kontrol sistemine geçiş yapılması, hem kaynak kaybının ortadan kaldırılmasına hem de yeni mali yönetim anlayışının tüm şartlarını taşıyan iyi bir yönetim modelinin Bakanlığımıza kazandırılmasına katkı sağlayacağını belirterek Bakanlık olarak hem merkez hem de taşra birimlerinde denetime hazır etkili ve güvenilir bir iç kontrol ortamının oluşturulması, faaliyetlerde uygunluk ve sistem denetimlerinin yapılmasını sağlayacak bir sistemin oluşturulmasının öncelikli hedeflerimizden olduğunu hatırlattı.

Görüşmelerin ardından, İl Müdürlüklerimiz çalışanları ile tanışan ve sorunlarını dinleyen Sadi KIZIK, çalışma ortamının personel motivasyonu için en önemli unsur olduğunu, şartlarının iyileştirilmesi için Bakanlık olarak verilen yetki çerçevesinde gerekenin yapılacağı belirterek ziyaretlerini tamamladı.