İç Kontrol Sistemi Taşra Teşkilatı
İç Kontrol Sistemi Taşra Teşkilatı
İç Kontrol Sistemi Taşra Teşkilatı
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü

TVK-İ-01  DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ TESCİLSİZ TAŞINMAZLARIN BASİT ONARIM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ

TVK-İ-02 KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN BAKANLIK MAKAMINCA ONAYLANAN İMAR PLANLARININ ASKI İŞLEMLERİ